Bygg1 Produkter AS – Dører, innerdører, karmer, formpressa - logo

SJÅ VÅRE 

SISTE KATALOGAR

Hovudkatalog
Eksklusive ytterdører

BYGG 1 PRODUKTER AS

Vårt moderne lager og kontorbygg ligg idyllisk til ved sjøkanten av Ørstafjorden, i Ørsta kommune – Hjartet av Sunnmørsalpane. Gjennom Ørsta går kyststamvegen E39 som sikrar oss god dekning når det gjeld transport, og vi sender dørene våre rundt om i landet via både bil og båt.
Vi er ein grossist som har som tilbyr dører og andre byggevarer til forhandlarar, husfirma og entreprenørar. Vi legg stor vekt på å være best på rask leveringstid og å gje god service til våre kundar.
Vi har mykje varer på lager, og kan som regel levere innan eit par dagar. Vi samarbeider med produsentar som har lang erfaring innan produksjon av dører og andre byggevarer.
Bygg 1 og våre samarbeidspartnarar jobbar kontinuerleg med utvikling av eksisterande- og nye produkt. Vi tek atterhald om at produkta kan verte endra i høve til spesifikasjonar som er oppgitt i katalogar og på nett.