Bygg1 Produkter AS – Dører, innerdører, karmer, formpressa - logo

Dokumentasjon

FDV, HMF og produktdatablad

I henhold til plan- og bygningslova, krev myndigheitene no at det utarbeidast dokumentasjon for materialar og løysingar som inngår i eit byggverk.
Bygg 1 har utarbeida slik dokumentasjon for alle våre produktgrupper.

I menyen under vel du produktgruppe.

Innerdører
Karmar til innerdører
Ytterdører

Vi har to forskjellige konstruksjonar på våre ytterdører. Eksklusive ytterdører med thermokonstruksjon og standard ytterdører.
I tillegg kan standarddørene produserast med kompaktlaminat for ekstremt klima.

Standard ytterdører

Standard ytterdør med kompaktlaminat

Eksklusiv ytterdør med thermokonstruksjon

Kottdører

Vi har tre variantar av kottdører.

Kvit med 70mm isolasjon

Kvit brannklassifisert

Ubehandla furu

Klassifiserte innerdører

Vi har fire variantar av kvitmala klassifiserte innerdører på lager; EI30, EI60, EI30/dB35 og EI30/dB35 med klimastamme
Dei har tilnærma lik oppbygning og overflate og kan soleis nytte same dokumentasjon.

Klassifiserte ytterdører

Vi har ein modell kvitmala klassifisert innerdør på lager; EI30/dB30