Bygg1 Produkter AS – Dører, innerdører, karmer, formpressa - logo

Dokumentasjon

FDV, HMF og produktdatablad

I henhold til plan- og bygningslova, krev myndigheitene no at det utarbeidast dokumentasjon for materialar og løysingar som inngår i eit byggverk.
Bygg 1 har utarbeida slik dokumentasjon for alle våre produktgrupper.

I menyen under vel du produktgruppe.

Innerdører

Vi har to kategoriar med innerdører

Formpressa lette og kompakte innerdører

Eksklusive innerdører

Karmar til innerdører
Standard ytterdører

Våre ytterdører kan produserast i tre variantar

Standard ytterdører

Med kompaktlaminat

Med thermo konstruksjon

Klassifiserte innerdører

Vi har tre varantar av klassifiserte innerdører; EI30, EI60 og EI30/dB35
Dei har tilnærma lik oppbygning og overflate og kan soleis nytte same dokumentasjon.