Bygg1 Produkter AS – Dører, innerdører, karmer, formpressa - logo

Vedlikehald

Rett behandling og vedlikehald er avgjerande for produktets levetid

For at garantien skal gjelde, må produkta vere monterte fagmessig og Bygg 1 sine vedlikehaldsråd følgde.
Alle bevegelege delar skal ha eit par dråpar olje nokre gongar i året. Støv av forskjellig slag gjer dører skitne, og på grunn av fuktigheit kan det oppstå soppvekst på dører i yttervegg. Ytterdører bør vaskast med jamne mellomrom og voksast minst ein gong i året.

Vi sel eingongsvoksklutar som kan nyttast til polering av ytterdører

Det står meir om reingjering i FDV-dokumenta og i monteringsrettleiingane som følgjer med produkta.