Bygg 1 Produkter AS - logo

Byggtorget Kjøpsvik Trelast

Tysfjord

Kjøpsneset 14, 8590 Kjøpsvik

Tlf: 75 77 52 00

E-post: kjopsviktrelast@btkjeden.no