Bygg 1 Produkter AS - logo

Årets leverandør 2018 – web

Frå venstre: Mikal Stapnes, Kjedesjef i Hellvik Hus, Kristian Ose Silseth og Jan Runar Holsvik frå Bygg1 og Paulfrid Hegrestad, Markedssjef Hellvik Hus