Bygg 1 Produkter AS - logo

Årets leverandør!

Forhandlarane i huskjeda Systemhus har røysta fram Bygg 1 Produkter AS som beste leverandør i 2020!

Prisen vart overrekt til dagleg leiar Jan Runar Holsvik under Systemhus si årlege kjedeleiarsamling.

I grunngjevinga frå Systemhus står det:
«Kriterier for Årets leverandør er at man har levert produkter med høg kvalitet til avtalt tid og stad.
Årets leverandør i Systemhus er ekstremt god på oppfølging, service og reklamasjonar. Leverandøren leverte også produkter til konkurransedyktige prisar.»

Vi i Bygg1 set pris på utmerkinga! Det er stort at vi hevdar oss så godt i konkurranse med kjende og store merkevarer. Godt samspel med kundane og kjedene sentralt, samt god logistikk og service er heilt avgjerande for å lykkast.

Slik heider er inspirerande for alle som jobbar i bedrifta og vi kjem til å jobbe vidare med å utvikle god service i alle ledd!

 

Sjå artikkel på bygg.no: Prisdryss på Systemhus-samling