Bygg1 Produkter AS - logo

Årets leverandør i Bygger’n!

Medlemmene i byggevarekjeda Bygger’n har røysta fram Bygg1 som beste leverandør i 2021! 

Prisen vart overrekt under festmiddagen på Bygger’n Kongress 2022 i Trondheim i helga. I grunngjevinga står det følgande: » Årets leverandør i Bygger’n er kjent for gode produkter, konkurransedyktige priser, et stort utvalg på lager og kort leveringstid. Leverandøren gjør seg godt synlig i digitale kanaler, både med ei fin, oppdatert og oversiktlig hjemmeside og tilstedeværelse i sosiale medier.

De jobber godt med innovasjon, og kommer stadig med produktnyheter.

Men det er den gode servicen og en godt innarbeidet logistikk som virkelig skiller denne leverandøren fra mange av sine konkurrenter»

Det er stor konkurranse mellom dei opp mot alle leverandørane av byggevarer som kjeda har. Og det er medlemane sjølve som nominerer den leverandøren dei tykkjer er best. Det er kjekt at vi hevdar oss så godt, i konkurranse med meir kjende og store merkevarer.

Byggevarebransjen er stadig i endring og vi må fortløpande utvikle og oppdatere produktspekteret, for å stå fram som attraktiv for marknaden. Godt samspel med kundane våre og kjeda sentralt, samt god logistikk og service er heilt avgjerande for å lykkast.

Bygg1 er heilt fersk leverandør til denne kjeda og då er det spesielt kjekt å verte nominert. Vi i Bygg1 set stor svært pris på utmerkinga!

 

Sjå artikkel om kongressen på bygg.no her