Bygg 1 Produkter AS - logo

Årets leverandør til Blink Hus!

Bygg1 vart kåra til årets leverandør for 2018 i huskjeda Blink Hus.

Vi i Bygg 1 set stor pris på utmerkinga. Det er sterkt at vi hevdar oss så godt i konkurranse med langt større merkevarer i byggevarebransjen. Slik heider er inspirerande for alle som jobbar i bedrifta og vi kjem til å jobbe vidare med å levere god service i alle ledd.

Byggevarebransjen er stadig i endring og vi må fortløpande utvikle og oppdatere produktspekteret, for å stå fram som attraktiv for marknaden. 
God logistikk og service er også heilt avgjerande for å lykkast.