Bygg 1 Produkter AS - logo

Årets leverandør!

Medlemmane i den landsdekkjande huskjeda Hellvik Hus har røysta fram Bygg 1 Produkter AS som årets leverandør for 2014.

Prisen ble overrekt onsdag 15. oktober under Hellvik Hus si årlege samling, som denne gongen vart arrangert i Trondheim.
Dette er andre gong Bygg1 har vunne denne kåringa i Hellvik Hus. Førre gong var i 2011.
Dette er ein pris vi vinn i kamp mot anerkjente leverandørar som: Byggma, Swedoor, Glava, Icopal, Isola, Nordan etc.

Slike utmerkingar set vi sjølvsagt svært høgt, og det er kjekt å få gode tilbakemeldingar på jobben vi gjer.
Vi får gode skussmål for meir enn å levere gode produkt. Det er heile organisasjonen som får eit klapp på skuldra.

I grunngjevinga skriv medlemmene i Hellvik Hus følgjande om Bygg1:
«Ein leverandør som er effektiv, har gode rutinar, svært bra oppfølging, rask levering og stort vareutval.
Ein svært positiv bidragsyter til kjeda.»

Sjå artikkel:
http://www.bygg.no/article/1212862?image=dp-image56195-1212864

http://www.morenytt.no/incoming/article10263032.ece

Bygg1