Bygg 1 Produkter AS - logo

Bygg1 er Miljøfyrtårn!

Bygg 1 Produkter AS vart den 26. oktober 2020 sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er eit anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøleiing, som bidreg til at Bygg1 skal lykkast med grøn omstilling. Miljøfyrtårn-sertifisering gjer at vi systematisk og kontinuerleg kan gjennomføre effektive og lønnsame miljøforbetringar innan områder som arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn gir bedrifter eit godt grunnlag for oss som bedrift å bidra til fleire av berekraftsmåla til FN. Berekraftsmåla fungerer som eit veikart for strategiar på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse måla er vi avhengig av kollektivt ansvar, og konkret handling frå næringslivet.