Bygg 1 Produkter AS - logo

Informasjon knytt til koronaviruset (Covid-19)

Gode kunde

Pr. 17.03 har vi ingen endringar i varetilgang og vi sender varer som normalt. Vår transportør Posten Norge, rapporter at levering av går som normalt over heile landet.

Bygg1 har sett i verk ei rekkje tiltak for å hindre smittespreiing og sikre tilnærma normal drift. All reiseaktivitet er innstilt, distriktsansvarlege er tilgjengelege frå heimekontor, kundesenter og lager jobbar skift.

Dette vil dessverre medføre noko lenger responstid på kundesenteret i kjernetida kl. 8-16, men til gjengjeld er opningstida utvida til kl. 06-21.

Kundesenter og lager er stengt for personleg oppmøte. Vi oppmodar kundane våre om å kontakte oss på telefon eller e-post.

Det er eit felles ansvar å hindre spreiing av koronaviruset og vi følgjer tilrådingane frå Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Kundesenter
Tlf: 70 04 24 90
Mail: post@bygg1.no
Opningstider: Mandag-torsdag kl. 06-21 (06-16 fredag)