Bygg 1 Produkter AS - logo

Klassisk kvit!

Det er framleis golv og veggar i fargar som reine kvittonar og lysegrå nyansar, som dominerer i det norske marknaden.
Som ein konsekvens av dette, har Bygg1 valt å lageføre kvitlaserte tersklar og dører og karmar i fargen klassisk kvit (NCS S 0500-N)

Sjå vårt nyheitsbrev for meir informasjon: Nyheitsbrev klassisk kvit-nov15