Bygg 1 Produkter AS - logo

Næringsprisen 2014

Bygg 1 Produkt AS er tildelt Ørsta kommune sin næringspris for 2014!

Det er veldig motiverande for oss å få tildelt næringsprisen. Vi høyrer heime i Ørsta, der vi har tilgang på god og stabil arbeidskraft.
Vi nyttar nynorsk i marknadsføringa, og er stolte av kvar vi kjem frå.

Næringsprisen til Ørsta kommune er på 10.000 kroner og pengane vil gå til sosiale tiltak for dei tilsette.

Lenke til artikkel i Møre-Nytt:
http://www.morenytt.no/nyheiter/article10443341.ece

 

F.v.: Ordførar Rune Hovde, marknadssjef Kristian Ose Silseth, dagleg leiar Jan Runar Holsvik og salssjef Egil Skar. Foto: Rune Sæbønes

F.v.: Ordførar Rune Hovde, marknadssjef Kristian Ose Silseth, dagleg leiar Jan Runar Holsvik og salssjef Egil Skar. Foto: Rune Sæbønes