Bygg 1 Produkter AS - logo

Oppdatert informasjon knytt til koronaviruset (Covid-19)

Gode kunde

Pr. 22.04 har vi ingen endringar i varetilgang og vi sender varer som normalt. Vår transportør Posten Norge, rapporter at levering går stort sett som normalt over heile landet. Noko lengre ledetid må man kunne rekne med.

Bygg1 har sett i verk ei rekkje tiltak for å hindre smittespreiing og sikre tilnærma normal drift. 

Kundesenter og lager jobbar skift. Dette vil dessverre medføre noko lenger responstid på kundesenteret i kjernetida kl. 8-16, men til gjengjeld er opningstida utvida til kl. 06-21.

Kundesenter og lager er stengt for personleg oppmøte. Vi oppmodar våre kundar i nærområdet om å kontakte oss på telefon eller e-post.

Det er eit felles ansvar å hindre spreiing av koronaviruset og vi følgjer tilrådingane frå Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Kundesenter
Tlf: 70 04 24 90
Mail: post@bygg1.no
Opningstider: Mandag-torsdag kl. 06-21 (06-16 fredag)