Bygg 1 Produkter AS - logo

Thermo ytterdører

Eksklusive ytterdører med eineståande isoleringsevne!

Desse ytterdører er robuste og har høg kvalitet. Dei er produserte av ein Skandinavias fremste produsentar av varmeisolerande
ytterdører. Thermokonstruksjon gjer at isoleringsevna vert betydeleg betre. Dørblada har isolering av 78 millimeter EPS grafitt.
Glaset er energisparande 3-lags isolerglas med argongass og selektivt belegg, som både slepp gjennom kortbølga solenergi og
reflekterer langbølga romvarme. U-verdien på desse dørene er 0,57-0,75 og kan nyttast i hus bygde etter passivhusstandard.

Balkongdører og sidefelt/overlys med store glasfelt har U-verdi 1,0.

NY PAKNING!
Dørene består av mykje treverk, som er eit levande materiale. Dette gjer at produktet vil leve litt i fohold til årstid og klima.
Den nye pakningen har eigenskapar som tettar for luftlekasjar ved eventuelle bevegelsar i dørbladet.

Sjå brosjyra for meir informasjon:
http://issuu.com/sommersethdesign/docs/bygg1-katalog-web?e=1064126/6381858

Suveren varmeisolering

Suveren varmeisolering