Bygg 1 Produkter AS - logo

Vi utvidar lageret!

For å møte den forventa veksten dei komande åra, utvidar vi no lageret med 1500m2.
Arbeidet er godt i gong og i desse dagar vert vegg- og takelementa monterte.