Bygg 1 Produkter AS - logo

Utviding og nybygg 2022

Fleire kundar og auke i omsetning krev større lager, for å halde leveringstidene nede. I mai tok vi i bruk lagerhall D, og vi har no eit lager på totalt 6000 m2 grunnflate. Nytt administrasjonsbygg på 700 m2 er også under oppføring, og vi ser fram til å få meir plass i nye moderne og fremtidsretta lokale.

Anlegget ligg fint til ved sjøen som gjer det mogleg å nytte sjøvarme til miljøvennlig oppvarming.