Bygg 1 Produkter AS - logo

Varsel om mogleg prisjustering!

Varsel om mogleg prisjustering gjeldande frå 1. april 2022.

Det er fortsatt stor usikkerheit rundt prisutvikling og tilgang på råvarer, og vi varslar defor ei mulig prisjustering, gjeldande frå 1. april 2022.

Ei eventuell justering blir gjennomført etter reglane i NOBB kjøreplan.