Bygg1 Produkter AS – Dører, innerdører, karmer, formpressa - logo

Etikk og miljø

Bygg 1 Produkter AS skal ta eit aktivt samfunnsansvar og arbeider etter ein høg miljømessige og sosial standard med utgangspunkt i både nasjonale og internasjonale retningslinjer og konvensjonar. I oktober 2020 vart vi også sertifisert som Miljøfyrtårn!

Etiske retningslinjer for Bygg 1 Produkter AS