Bygg1 Produkter AS – Dører, innerdører, karmer, formpressa - logo

Etikk og miljø

Bygg 1 Produkter AS skal ta eit aktivt samfunnsansvar og arbeider etter ein høg miljømessige og sosial standard med utgangspunkt i både nasjonale og internasjonale retningslinjer og konvensjonar. I 2020 har vi starta arbeidet med å verte sertifisert som Miljøfyrtårn

Etiske retningslinjer for Bygg 1 Produkter AS

Bygg 1 Produkter AS er medlem i Grønt Punkt Norge

Deltakarbevis Ruteretur 2020