Bygg1 Produkter AS – Dører, innerdører, karmer, formpressa - logo

"Godt Lag gjerer
Lange-vegen lett"

– Ivar Aasen

Jan Runar Holsvik

Dagleg leiar

Tlf: +47 97 04 24 90

E-post: jan.runar@bygg1.no

Egil Skar

Salgssjef

Tlf: +47 91 74 24 91

E-post: egil@bygg1.no

Kristian Ose Silseth

Marknadssjef / Distriktsansvaleg Sør-Vest

Tlf: +47 90 24 24 90

E-post: kristian@bygg1.no

Thomas Istad

Distriktsansvarleg Midt

Tlf: +47 93 00 93 44

E-post: thomas@bygg1.no

Kjetil Brune Gjertsen

Distriktsansvarleg Vest

Tlf: +47 93 00 92 14

E-post: kjetil@bygg1.no

Baard Ludviksen

Distriktsansvarleg Sør-Aust

Tlf: +47 93 09 33 01

E-post: baard@bygg1.no

Kristian Storelv

Distriktsansvarleg Nord

Tlf: +47 93 09 33 10

E-post: kristian.storelv@bygg1.no

Johan Høydal

Distriktsansvarleg Nord-Aust

Tlf: +47 93 09 33 40

E-post: johan@bygg1.no

John Ove Høydal

Leiar Kundesenter

Tlf: +47 97 54 24 95

E-post: post@bygg1.no

Are Skogen

Kundehandsamar

Tlf: +47 93 44 24 97

E-post: are@bygg1.no

Petter Romuld Holsvik

Kundehandsamar

Tlf: +47 47 90 09 20

E-post: petter@bygg1.no

Stian Moe Finnøy

Kundehandsamar

Tlf: +47 93 09 33 42

E-post: stian@bygg1.no

Leidulf Jørgensen

Kundehandsamar

Tlf: +47 93 00 93 64

E-post: leidulf@bygg1.no

Lars Jakop Lillebø

Kundehandsamar

Tlf: +47 93 09 31 24

E-post: lars.jakop@bygg1.no

Sander Gjertsen

Kundehandsamar

Tlf: +47 93 09 30 46

E-post: sander@bygg1.no

Ole Kristian Høydal

Kundehandsamar

Tlf: +47 93 09 30 45

E-post: ole.kristian@bygg1.no

Elise Skaar

Kundehandsamar

E-post: elise@bygg1.no

Roar Myklebust

Lagerleiar

Tlf: +47 93 09 33 41

E-post: roar@bygg1.no

Jan Bjørnar Abrahamsen

NK lager

Tlf: +47 97 71 10 45

E-post: jan.bjornar@bygg1.no

Martin Eiken Lillebø

Lagermedarbeidar

Ole Christian Blomberg Ryste

Lagermedarbeidar

Jan Erik Amundø

Lagermedarbeidar

Werner Sundalskleiv

Lagermedarbeidar

Henrik Myklebust

Lagermedarbeidar