Bygg 1 Produkter AS - logo

Reklamasjonsskjema

Om du har problem med eit av våre produkt, ber vi om at du fyller ut vårt reklamasjonsskjema.
Skjemaet bidreg ofte til å avdekke eventuelle monteringsfeil, slik at man kan rette opp feilen på staden.

Reklamasjonar skal meldast til forhandlar der vara er kjøpt.

Reklamasjonsskjema for Bygg 1 Produkter AS