Bygg 1 Produkter AS - logo

Dokumentasjon

FDV, HMF og produktdatablad

I henhold til plan- og bygningslova, krev myndigheitene no at det utarbeidast dokumentasjon for materialar og løysingar som inngår i eit byggverk.
Bygg 1 har utarbeida slik dokumentasjon for alle våre produktgrupper.

I menyen under vel du produktgruppe.

Innerdører
Karmar til innerdører
Ytterdører

Vi har to forskjellige konstruksjonar på våre ytterdører. Eksklusive ytterdører med thermokonstruksjon og standard ytterdører.
I tillegg kan standarddørene produserast med kompaktlaminat for ekstremt klima.

Standard ytterdører

Eksklusiv ytterdør med thermokonstruksjon

Kottdører

Vi har tre variantar av kottdører.

Kvit med 70mm isolasjon

Kvit brannklassifisert

Ubehandla furu

Klassifiserte innerdører

Vi har fire variantar av kvitmala klassifiserte innerdører på lager; EI30, EI60, EI30/dB35 og EI30/dB35 med klimastamme
Dei har tilnærma lik oppbygning og overflate og kan soleis nytte same dokumentasjon.

Klassifiserte ytterdører

Vi har ein modell kvitmala klassifisert innerdør på lager; EI30/dB30

Ståldører

Vi kan levere ståldører til innvendig og utvendig bruk

Aluminiumsdører

Vi kan levere aluminiumsdører til innvendig og utvendig bruk

Fri bredde ytterdører

Ny byggteknisk forskrift, TEK 17

Byggesøknadar som kom inn til kommunen etter 1. januar 2019 skal følge TEK 17.
Det er ein del endringar i forhold til TEK 10, der blant anna krav til fri bredde er auka:

  • Inngangsdør og dører i kommunikasjonsvegar skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I bygningar beregna for mange personar skal fri bredde vere på minimum 1,16 m.
  • Dører internt i bueiningar skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

Her er oversikt over fri bredde på Bygg1 sine dører:  Bygg1 fri bredde – Direktoratet for byggkvalitet