Bygg1 Produkter AS - logo

Vedlikehald

Rett behandling og vedlikehald er avgjerande for produktets levetid

For at garantien skal gjelde, må produkta vere monterte fagmessig og Bygg1 sine vedlikehaldsråd følgde.
Alle bevegelege delar skal ha eit par dråpar olje nokre gongar i året. Støv av forskjellig slag gjer dører skitne, og på grunn av fuktigheit kan det oppstå soppvekst på dører i yttervegg. Ytterdører bør vaskast med jamne mellomrom og skal voksast minst ein gong i året.

Vi sel eingongsvoksklutar som kan nyttast til polering av ytterdører

Det står meir om reingjering i FDV-dokumenta og i monteringsrettleiingane som følgjer med produkta.

Vedlikehald av låssystem og hengsler: TrioVing